ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม

ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม

ข้อมูลเที่ยวเวียดนาม
Vietnam


 
ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
    ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามข้อมูลทั่วไป: ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) และมีเมืองหลวง คือ กรุงฮานอย (Hanoi)
    
   เวียดนาม (Vietnam) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาว และ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเเหนือและใต้ แต่มีภูเขาที่มีป่าหนาทึบแค่ 20% เวียดนามเป็นหนึ่งในสิบหกประเทศทั่วโลก ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด โดยมีพันธุ์ไม้ 13,000 ชนิด และพันธุ์สัตว์กว่า 15,000 ชนิด รูปร่างของประเทศเวียดนาม มีลักษณะคล้ายอักษร S ในภาษอังกฤษ ตอนบนคือภาคเหนือ ถัดมาคือภาคกลาง และตอนล่างคือภาคใต้ ตลอดความยาวของอักษรนี้ ติดกับทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ต้องเตรียมตัวรับมรสุม เป็นประเทศที่มีแนวชายหาดที่ยาวที่สุดในอินโดจีน คือ 3,730 กิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศ

     มีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
มีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มี เขาฟาน ซี ปัง(Phan Xi Pang)ซึ่งเป็นภูเขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ft) ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน
 
ลักษณะภูมิอากาศ
     เนื่องจากแผ่นดินของเวียดนามมีความยาวมาก ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
 
ภูมิอากาศในเขตภาคเหนือแบ่งออกเป็น 4 ฤดูคือ
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-เมษายน) มีฝนตกปรอยๆ และความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 17-23 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน (พฤษภาคม-สิงหาคม) อากาศร้อนและมีฝน อุณหภูมิประมาณ 30-39 องศาเซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุด คือ มิถุนายน
ฤดูในไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิประมาณ 23-28 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในรอบปี คือประมาณ7-20 องศษเซเซียส แต่ในบางครั้งอุณหภูมิจะลดถึง 0 องศาเซลเซียส เดือนที่หนาวที่สุด คือ มกราคม
 
ภูมิอากาศในเขตภาคกลางแบ่งออกเป็น 2 ฤดูคือ
ฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) เดือนที่อากาศร้อนที่สุด คือ มิถุนายน-กรกฎาคม อุณหภูมิเกือบ 40 องศาเซลเซียส
ฤดูแล้ง(ตุลาคม-เมษายน) เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ มกราคม อุณหภูมเกือบ 20 องศาเซลเซียส
 
ภูมิอากาศของภาคใต้ค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 39 องศเซลเซียส
ฤดูแล้ง ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ มกราคม อุณหภูมิประมาณ 26 องศเซลเซียส
 
วัฒนธรรม

     จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2542 ประเทศเวียดนามมีประชากรถึง 80% ที่ถือว่าตนเองไม่มีศาสนา ที่เหลือนั้นนับถือ ลัทธิขงจื้อ เต๋า พุทธมหายาน โรมันคาทอลิก โปรแตสเตนท์ และ อื่นๆ แต่ก็มีชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นชาวจาม
 
     การสื่อสารใช้ภาษาเวียดนาม ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2463 วงการวิชาการเวียดนามได้ลงประชามติที่จะใช้ตัวอักษรโรมัน (quoc ngu) แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม

 
การคมนาคม

     เวียดนามมีท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานโนยบ่าย (Noi Bai) ในกรุงฮานอย ท่าอากาศยานเติ่นเซินเญิ๊ต (Tan Son Nhat) นครโฮจิมินห์ ท่าอากาศยานลองแท็ง(Long Thanh) ท่าอากาศยานจู๋ลาย (Chu Lai) ใน จ.กว๋างนาม (Quang Nam) กับท่าอากาศยานนครด่าหนัง (Danang)
 

การขอวีซ่า: นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่จำเป็น ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามอีกนะคะ และสามารถอยู่ในเวียดนาม ได้สูงสุดนานถึง 30วันเลยค่ะ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวถือหนังสือ เดินทางต่างชาติ หนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเท่านั้นนะคะ ถึงจะใช้ได้ 
 
ภาษาที่ใช้: โดยทั่วไปแล้ว ชาวเวียดนามใช้ภาษาเวียดนามกันใน ชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ จีน ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 

ค่าเงิน และการธนาคาร: เวียดนามใช้เงินสกุลที่เรียกว่า ด่อง (VND) โดย 600-700 ด่อง มีค่าเท่ากับเงินบาทประมาณ 1 บาท 
ระบบไฟฟ้า: ประเทศเวียดนามใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต เช่นเดียวกับที่เมืองไทยค่ะ
 
ระบบโทรศัพท์:
รหัสโทรศัพท์ของประเทศเวียดนามคือ +84  หากท่านต้องการโทรตรงระหว่างประเทศเวียดนาม ให้ตัด 00 + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลขโทรศัพท์ ได้เลยค่ะ โดยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากทางที่พักในเวียดนามของท่านได้ค่ะ
 
การเดินทาง: การเดินทางโดยทางเครื่องบิน เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนาม นับเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่สุดค่ะ เวียดนามมีท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติโนยบ่าย (Noi Bai) ในกรุงฮานอย ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ๊ต (Tan Son Nhat) นครโฮจิมินห์ และ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Danang) นครดานัง
 
ท่านสามารถเดินทางคมนาคมระหว่างเมืองต่างๆของ เวียดนาม ได้ 3 เส้นทาง คือ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยในทุกภูมิภาคของประเทศ ล้วนมีเมืองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เช่น ภาคเหนือ มีเมืองฮานอย ภาคกลาง มีเมืองเว้ ส่วนภาคใต้ ก็มีเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ซึ่งการคมนาคมระหว่างเมืองเหล่านี้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย สำหรับการเดินทางภายในตัวเมืองต่างๆ ก็จัดว่าค่อนข้างสะดวกค่ะ เพราะมีรถโดยสารประจำทางอยู่ทั่วไป และค่าโดยสารก็ไม่แพงนัก
 
อาหารท้องถิ่นอาหารท้องถิ่น: ใครได้ไปเที่ยวเวียดนาม ต้องไม่พลาดไปลองชิมอาหารประจำชาติ และ อาหารขึ้นชื่อของเขาจากร้านอาหารทั่วไป หรือ ภัตตาคารของโรงแรมในเวียดนามกันให้ได้นะคะ เช่น เฝอ - อาหารประจำชาติ แหนมเนือง ปอเปี๊ยะทอด หมูยอ เนื้อย่าง ฯลฯ สำหรับมื้อเช้า ถ้าท่านต้องการทานอาหารเช้าสไตล์พื้นเมือง ขอแนะนำให้ลอง ขนมจีนหมูยอ ดูนะคะ หรือจะเป็น ขนมปังฝรั่งเศส ที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส ก็ทั้งอิ่ม ทั้งสบายกระเป๋าอีกด้วยค่ะPowered by MakeWebEasy.com