ตารางสายการบิน ทุกสาย กทม-อุดรธานี

ตารางสายการบิน ทุกสาย กทม-อุดรธานี

ตารางการเดินทาง สายการบิน นกแอร์ NOK AIR  update 2013-14 !!

เที่ยวไป กรุงเทพ(ดอนเมือง)-อุดรธานี
เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เครื่องบิน
06:00 07:05 DD9200 B737-800
10:15 11:20 DD9202 B737-800
12:20 13.25 DD9210 B737-800
13:20 14.25 DD9212 B737-800
17:00 18.05 DD9216 B737-800
19:10 20.15 DD9218 B737-800

เที่ยวกลับ อุดรธานี-กรุงเทพ
เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เครื่องบิน
06:00 07:05 DD9200 B737-800
10:15 11:20 DD9202 B737-800
12:20 13.25 DD9210 B737-800
13:20 14.25 DD9212 B737-800
17:00 18.05 DD9216 B737-800
19:10 20.15 DD9218 B737-800
 


ตารางการเดินทาง สายการบิน แอร์เซีย AIR ASIA  update 2013-14 !!

เที่ยวไป กรุงเทพ(ดอนเมือง)-อุดรธานี
เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เครื่องบิน
07:50 08:55 FD3354 -
11:05 12:15 FD3352 -
17:15 18:20 FD3350 -

เที่ยวกลับ อุดรธานี-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เครื่องบิน
09:25 10:25 FD3355 -
12:45 13:55 FD3353 -
18:50 19:55 FD3351 -

ตารางการเดินทาง สายการบิน ไทยสไมล์ THAI SMILE  update 2013-14 !!
 
เที่ยวไป กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-อุดรธานี
เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เครื่องบิน
07:05 08:10 TG2000 -
14:20 14:25 TG2006 -
18:10 19:15 TG2010 -

 เที่ยวกลับ อุดรธานี-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เครื่องบิน
08:45 09:45 TG2001 -
15:55 16:55 TG2007 -
19:45 20:45 TG2011 -

Powered by MakeWebEasy.com