จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ 


 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวัง เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยเป็นเส้นทางที่เดินทางไปยังแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร (เป็นทางลูกรังประมาณ 100 กิโลเมตร ส่วนอีก 60 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง) ปริมาณการค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจำพวก สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นไม้แปรรูป แร่แบไรท์ และของป่าจากฝั่งลาว ซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ำหลาก การขนส่งสินค้าจะใช้เรือบั๊ค (แพยนต์) ในการลำเลียงขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ำโขงของทั้งสองฝั่ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com