รวมจุดผ่านแดน ผ่อนปรน ไทย-ลาว ต่างๆ

29171 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวมจุดผ่านแดน ผ่อนปรน ไทย-ลาว ต่างๆ

เรียบเรียงโดย แอลทูบีทราเวล

รวบรวมจุดผ่านแดน ผ่อนปรน ไทย-ลาว เท่าที่ผมจะรวบรวมได้ ด่านไหนไม่มีขออภัยด้วยครับ
 
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยลาวมี ๑๐ จังหวัดคือ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดนคือ พิษณุโลก
1.จุดผ่านแดนที่จังหวัดเชียงราย
จุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง คือ

1. ด่านอำเภอเชียงของ เป็นแขตติดต่อกับเมืองห้วยทราย (ด่านสากล) แขวงบ่อแก้ว เวลาเปิด 8.00 – 18.00 น.

2. ด่านบ้านเชียงแสน อ.เชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับเมืองต้นผึ้ง (ด่านท้องถิ่น) เวลาเปิด 8.00 – 18.00 น. 
3. ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 เชียงของ เวลาเปิด 8.00-18.00 น.
 จุดผ่อนปรน 6 แห่ง คือ
1. บ้านสบรวก หมู่ 1 ตำบลเวียง   อ.เชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับบ้านกว๊าน เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. ของทุกวัน        
2. บ้านสวนดอก หมู่ 8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับบ้านสีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. ของทุกวัน
3. บ้านแจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น เป็นเขตติดต่อกับ  บ้านด่าน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. ของทุกวัน
4. บ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ตำบล  ริมโขง อำเภอเชียงของ เป็นเขตติดต่อกับบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. ของทุกวันพฤหัสและวันศุกร์
5. บ้านร่มโพธิ์ทอง (เลาเจอ) หมู่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เป็นเขตติดต่อกับบ้านปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน
6. บ้านห้วยลึก หมู่ 4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น เป็นเขตติดต่อกับบ้านครกหลวงและบ้านปากตีน เมืองห้วยทราย แขวงไชยะบุลี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

 
2.จุดผ่านแดนจังหวัดพะเยา
จุดผ่อนปรน 1 แห่ง คือ
1.บ้านฮวก ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง เป็นเขตติดต่อกับ บ้านปางมอน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 ของทุกวัน (ไม่หยุดพักเที่ยง)

3.จุดผ่านแดนจังหวัดน่าน 
จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ
1. ด่านบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเขตติดต่อกับบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี (ด่านสากล) เปิดตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.
จุดผ่อนปรน 2 แห่ง คือ
1. บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง เป็นเขตติดต่อกับบ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน เป็นเขตติดต่อกับ   บ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี เปิดตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. วันที่ 15, 30 ของทุกเดือน ยกเว้นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาพยาบาลสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา
2. บ้านใหม่ชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว เป็นเขตติดต่อกับบ้านเตสอง เมืองเชียงฮ่อน เปิดตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. วันที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ของ ทุกเดือน

4.จุดผ่านแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ
1.บ้านภูดู่ หมู่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก เป็น เขตติดต่อกับบ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี ลาว
จุดผ่อนปรน 1 แห่ง คือ 
1. บ้านห้วยด่าง หมู่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก เป็นเขตติดต่อกับบ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน เปิดทุกวันอังคารและพุธเฉพาะกลางวัน

5.จุดผ่านแดนจังหวัดเลย
จุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง คือ
1. ด่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ เป็น     เขตติดต่อกับเมืองแก่นท้าว (ด่านท้องถิ่น) แขวงไชยะบุลี ยกเลิกแล้วตั้งแต่เปิดใช้สะพานแม่น้ำเหือง
2. ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ตำบลตาฮี อำเภอท่าลี่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านคอนผึ้ง (เมืองหมอ) เมืองแก่นท้าว แขวง  ไชยบุลี เปิดตั้งแต่ 7.00 – 18.00 น. 3. ด่านบ้านเชียงคาน หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน เป็นเขตติดต่อกับเมืองสานะคาม (ด่านท้องถิ่น) แขวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น.
4. ด่านบ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม เป็นเขตติดต่อกับบ้านวัง เมืองสานะคาม (ด่านท้องถิ่น) แขวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น.
จุดผ่อนปรน 5 แห่ง คือ
1.บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. โดยเปิดเฉพาะวันพระ
2. บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน  อ.ด่านซ้าย เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี 3. บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว  แขวงไชยะบุรี เปิดตั้งแต่ 7.00 – 18.00 น. ทุก ๑ ค่ำ และ ๙ ค่ำ
4. บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านเมืองแก่นท้าว เมืองแก่นท้าว แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 7.00 – 18.00 น. ทุก 3 ค่ำ และ 8 ค่ำ
5. บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ เปิดตั้งแต่ 7.00 – 18.00 น. ทุก ๗ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ

6.จุดผ่านแดนจังหวัดหนองคาย 
จุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง คือ
1. ด่านท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย เป็นเขตติดต่อกับท่าเดื่อ (ด่านท้องถิ่น) แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น.
2. ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว บ้านเหล่าจอมมณี ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย เป็นเขตติดต่อกับบ้านดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง (ด่านสากล) แขวง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 6.00 – 22.00 น.
3. ด่านอำเภอบึงกาฬ เป็นเขตติดต่อกับเมืองปากซัน (ด่านสากล) แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น.
มีจุดผ่อนปรน 6 จุด คือ          
1. บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง กิ่งอำเภอรัตนวาปี เป็นเขตติดต่อกับบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลำคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์และวันพุธ 2. บ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า เป็นเขตติดต่อกับ บ้านปากกระดิ่ง เมืองปากระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 วันอังคารและศุกร์
3. หมู่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย เป็นเขตติดต่อกับบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. วันอังคารและวันเสาร์
4. บ้านบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่านคำ เมืองสีโคดตะบอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. วันอังคารและวันเสาร์ 5. บ้านห้วยคาด ตำบลปากคาด เป็นเขตติดต่อกับบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 16.00 วันจันทร์และพฤหัสบดี      
6. บ้านบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นเขตติดต่อกับบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. วันพุธและเสาร์

7.จุดผ่านแดนจังหวัดนครพนม
จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ
1.ตำบลในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. ทุกวัน
2.สะพานมิตรภาพ 3 ไทย-ลาว (นครพนม – คำม่วน)  บริเวณบ้านห้อม ตำบล  อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน 

จุดผ่อนปรน 4 แห่ง คือ    
1. บ้านหนาดท่า หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก เปิดตั้งแต่ 8.00 – 14.00 น. วันอังคารและพุธ
2. บ้านดอนแพง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้านบุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. วันจันทร์และพฤหัสบดี และ 9.00 – 13.00 น. วันอังคาร พุธ และศุกร์
3. บ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 อำเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงคำม่วนและบ้านปาดบั้งไฟ เมืองปากกระดิ่ง แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 7.00 – 14.00 น. วันจันทร์และพฤหัสบดี
4. บ้านท่าอุเทน ด่านศุลกากร ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. วันจันทร์และพฤหัสบดี งหวัดนครพนม

8.จุดผ่านแดนจังหวัดมุกดาหาร
จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ
1.ด่านอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเขตติดต่อกับเมืองคันทะบุลี (ปัจจุบันคือเมืองไกสอน พมวิหาน) แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ๒) ด่าน (สะพานมิตรภาพ
2. บ้านสงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาแก เมืองไกสอน   พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00 – 22.00 น.
จังหวัดอำนาจเจริญมีจุดผ่อนปรน ๑ แห่ง คือ บ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหล่ามะหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 วันพุธและวันอาทิตย์

9.จุดผ่านแดนจังหวัดอุบลราชธานี
จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ
1. ด่านถาวร บ้านปากแซง กิ่งอำเภอนาตาล เป็นเขตติดต่อกับด่านท้องถิ่น บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน เปิดตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น.
2. ด่านถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เป็นเขตติดต่อกับด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก เปิดตั้งแต่ 6.00 – 20.00 น.
จุดผ่อนปรน 4 แห่ง คือ
1. หน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ (หลังเก่า) เป็นเขตติดต่อกับ บ้านนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 8.00 – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
2. บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร เป็นเขตติดต่อกับบ้านหนองแสง บ้านดอนหมากเดื่อ เมืองละคนเพ็ง แขวงสาละวัน เปิดตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. วันพฤหัสบดี
3. บ้านด่านเก่า ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม เป็นเขตติดต่อกับ  บ้านสิงสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจำปาสัก เปิดตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. วันพฤหัสบดีและวันเสาร์            
4. บ้านหนองแสง (ช่องดาอู) ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหียง เมืองสุขุมา เปิดตั้งแต่ 8.00 – 15.00 น. วันจันทร์ พุธ และศุกร์
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้