ทัวร์เมืองเฟือง วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน2คืน จากหนองคาย

คุณสมบัติสินค้า:

นำท่านเที่ยวธรรมชาติ เมืองเฟือง เมืองยอดนิยม แห่งใหม่ นำท่านพักบนแพเมืองเฟือง ชมบรรยาศ ริมแม่น้ำลีก ของลาว พาเที่ยวเมืองวังเวียงอันสวยงาม เล่นน้ำบลูลากูน สะพานสีฟ้า ถ้ำนางฟ้า

Share


ทัวร์เมืองเฟือง วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน2คืน ปี 2567

วันแรก   :  หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง 

08.00 น.    เจ้าหน้าที่รับคณะที่ ด่านหนองคาย รับสัมภาระ ออกเดินทาง สู่ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์   ผ่านย่านเศรษฐกิจต่างๆของลาว ผ่านพิธีการข้ามแดนสู่สปป ลาว และ เดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง ตามเส้นทางด่วนสายใหม่เวียงจันทน์-วังเวียงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
บ่าย  เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และนำ๕ระเดินทางสู่ถ้ำนางฟ้า สะพานสีฟ้า ชมถ้ำหินงอกหินย้อย สวยๆ ธรรมชาติกลางเมืองวังเวียง หลังจากนั่น นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นมากมายที่บลูลากูน (ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน) **ลูกค้าจ่ายเอง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2) และเข้าที่พัก โรงแรมที่วังเวียง

วันที่สอง   : วังเวียง - ล่องเรือหางยาว -สะพานสีฟ้า -เมืองเฟือง  วัดสินไชยาราม

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ
นำท่านลงเรือหางยาวลำ 2-3คน ล่องชมแม่น้ำซอง สองฝั่งเป็นภูเขาหินปูน ชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำซอง รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ถ่ายรูปคู่ สะพานสีฟ้า ไฮไลท์แห่งใหม่ของเมืองวังเวียง เก็บภาพบรรยากาศ
จากนั้น  ออกเดินทาง สู่ เมืองเฟือง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ถึง เมืองเฟือง แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ในลาว  ที่มีเขาหินปูนโผล่ขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนา เป็นลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ แต่มีความพิเศษคือแผ่นบางมากๆ ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้น รายล้อมไปด้วยสายน้ำ และทุ่งนา ด้วยธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ เป็นลักษณะเทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อม กระจัดกระจายเคียงคู่กับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
บ่าย    เดินทางสู่ วัดสินไชยาราม  (ปู่ขาว) เมืองเฟือง (วัดนี้ผู้หญิงต้องใส่ซิ่นเท่านั้น ขาสั้น ขายาวห้าม ผู้ชายให้ใส่ขายาว) เชื่อกันว่ามีทางขึ้นลงพญานาคที่เชื่อมต่อกับคำชะโนด เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มากของคนลาว โอบอ้อมด้วยขุนเขาภูหินสูงตระหง่าน  ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ทั้งความสวยงาม ความร่มรื่น ความสงบเงียบ ย่อมทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตนเอง ได้มากยิ่งขึ้นพักกาย พักใจ ธรรมะในธรรมชาติ แสนธรรมดา ขอพรโชคลาภ เก็บภาพบรรยากาศ
19.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ สุดแสนจะฟิน จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้น   เข้าที่พัก เรือนแพเมืองเฟืองริเวอร์ไซด์ (หรือเทียบเท่า)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :  เมืองเฟือง - นครหลวงเวียงจันทน์  -ด่านหนองคาย/สนามบินอุดร

 08.00น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆตักบาตรยามเช้าริมน้ำไหล กับบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ที่คุณจะหลงรักเมืองเฟือง เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
10.00น.เดินทาง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์  (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร)
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 7)
บ่าย   นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณ์สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ ชม วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่  ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ
เข้าช้อบปิ้งที่สินค้า Otop ลาว เลื้อกซื้อผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ฯลฯ
จากนั้น เดินทาง สู่ ด่านระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว
15.00น. ส่งคณะเดินทางกลับ  โดยสวัสดิภาพ

  ลูกค้าสามารถออกแบบเส้นทางเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรมเที่ยวข้างบน ได้ตามใจชอบ สามารถโทรปรึกษากับเราได้ตลอดเวลา 
  ทุกคนจำเป็นต้องมีพาสปอร์ต 


อัตรานี้รวม
  รถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
  อาหาร 7 มื้อ  ตามที่ระบุในรายการ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
  โรงแรม ที่พัก 2 คืน ( พักห้องล่ะ 2 คน )
  ค่าเอกสารผ่านแดนในการเข้าลาว
  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม
  ค่ามัคคุเทศตลอดการเดินทาง
  ค่าประกันอุบัตติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
  ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-อุดรธานี ไปกลับ
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า
 
วิธีการจองทัวร์ กับ แอลทูบีทราเวล
 วิธีการจองทัวร์ โอนมัดจำเพียงท่านละ  บาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน หรือ ชำระส่วนที่เหลือในวันเดินทางเป็นเงินสดเท่านั้น
 
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควร จองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
 
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี นายไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ

 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นาย ไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ เลขที่บัญชี 264-217-1251 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพ
  ธนาคากสิกรไทย ชื่อบัญชี นายไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ เลขบัญชี 758-217-4829 บัญชี ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ L2btravel@hotmail.com หรือ ส่งเข้าไอดีไลน์ @L2BTRAVEL
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083-2743757
 รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือ ทางไลน์

1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน โดยการถ่ายรูป ส่งทาง ไอดี LINE : @L2BTRAVEL
2. กรณีเดินทาง เข้าลาวใต้ กรุณา ส่ง เลขบัตรประชาชนด้านหน้า  และ ด้านหลัง 
3. ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรที่ติดต่อ ได้สะดวกส่งเข้ามาที่  
Email: L2btravel@Hotmail.com 
ID LINE : @L2BTRAVEL
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป 
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
♦ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
♦ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
♦ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
♦ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
♦ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้