แขวงหลวงน้ำทา

14673 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แขวงหลวงน้ำทา

ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา

แขวงหลวงน้ำทา (Luang Nam Tha Province)
เดิมชื่อว่าแขวงหัวซอง พื้นที่ 75 เปอร์เซ็นต์เป็นภูดอยแต่ทางตอนใต้มีป่าร้อนชื้นอยู่ระหว่างน้ำฮากับน้ำทา ซึ่งถูกประกาศเป็นเขตสวนอุทยานแห่งชาติน้ำฮาเมื่อ พ.ศ.2536 เนื้อที่รวม 2,224 ตารางกิโลเมตร พลเมืองประกอบด้วยชนหลายเผ่า อาทิ ม้ง ขมุ ไทเหนือ ไทดำ ไทแดง ไทขาว ไทยวน ไทลื้อ ละวิด ละเมด สีดา อีก้อ มูเซอ กะลอม ไทยใหญ่ เป็นต้น

หลวงน้ำทา (Luang Nam Tha)
สงครามระหว่างกองทัพขบวนการปะเทศลาวกับกองโจรม้งทำให้ตัวเมืองหลวงน้ำทาเดิมเสียหายมาก ทางการได้สร้างเมืองใหม่ที่ริมแม่น้ำทาเหนือขึ้นไป 7 กิโลเมตร ใกล้กับทางหลวงไปยังเมืองสิง อุดมไซและบ่อเต็น แต่บ้านเรือนประชาชนและสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองเก่า ชาวหลวงน้ำทาเรียกเขตนี้ว่า เมือง และเรียกเขตที่ทางการสร้างใหม่ว่า แขวง

สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์หลวงน้ำทา
จัดแสดงศิลปวัตถุของท้องถิ่น เช่น ชุดประจำเผ่า กลองสำริดของเผ่าขมุและรายละเอียดการปฏิวัติปลดปล่อยชาติ (ค่าเข้าชม 1,000 กีบ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.)

ทาดพูมพัก
ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากลานบินไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายพระทาดอิงฮังในเมืองสะหวันนะเขต

หมู่บ้านชาวเขา
บ้านป่าสักฝั่งตะวันออกของแม่น้ำทา เป็นหมู่บ้านไทดำที่ยังคงทอผ้าใช้เอง
บ้านน้ำดี ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านของชาวลาวห้วย ที่มีฝีมือทำกระดาษเยื่อไม้ไผ่

การเดินทาง
ทางอากาศ
สายการบินลาวมีเที่ยวบินไป-กลับเวียงจันทน์-หลวงน้ำทา สัปดาห์ละ 5 เที่ยว ไป-กลับหลวงพระบาง-หลวงน้ำทา สัปดาห์ละ 3-4 เที่ยว และไป-กลับห้วยซาย-หลวงน้ำทา สัปดาห์ละ 4 เที่ยว
สำหรับเที่ยวบินไปหลวงพระบางและห้วยซายติดต่อยืนยันเที่ยวบินล่วงหน้า 2 วันก่อนที่จะเดินทาง ที่สายการบินลาว สำนักงานหลวงน้ำทา โทร. 86-312 180

ทางรถยนต์
จากหลวงน้ำทามีรถโดยสารไป-กลับ ระหว่างเส้นทางดังนี้
- เมืองอุดมไซ วันละ 5 เที่ยว
- บ่อเต็น วันละ 4 เที่ยว
- เมืองสิง วันละ 4 เที่ยว
- ห้วยซาย ขึ้นกับสภาพถนนและจำนวนผู้โดยสาร รถโดยสารขนาดใหญ่มีจะพักกลางทางที่เวียงพูคา

ทางน้ำ
มีเรือวิ่งบริการจากหลวงน้ำทาไปยังห้วยซาย ด่านสากลไทย-ลาวในแขวงบ่อแก้ว สายแรกโดยสารเรือวิ่งในแม่น้ำทา จากหลวงน้ำทาผ่านบ้านนาแลถึงปากท่า แล้วเปลี่ยนไปลงเรือแม่น้ำโขงไปยังห้วยซาย สายที่ 2 จากเมืองสิงนั่งรถไปลงเรือแม่น้ำโขงทีท่าเมืองเซียงกก (อยู่ห่างจากเมืองสิง 75 กิโลเมตร) โดยสารเรือไปขึ้นที่บ้านต้นผึ้ง (ตรงข้ามอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แล้วนั่งรถต่อไปยังห้วยซาย

ที่พักและอาหารการกิน
หลวงน้ำทาเกสต์เฮาส์แอนด์เสนตัวรองต์ โทร. 86-312 087
มณีจันทร์เกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 209
ดาราสวัสดิ์เกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 384
ซายโขงล่องสักเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 257
โบ๊ตแลนดิ้งเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 398 
เส้นทางจากหลวงน้ำทาไปยังเมืองสิง มีสหกรณ์งานฝีมือหมู่บ้านหาดยาว ซึ่งสหภาพยุโรปสร้างให้สำหรับชาวบ้านนำงานฝีมือมาขายโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สินค้ามีทั้งผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องจักรสานและเครื่องประดับ

แหล่งน่าเยือนชานเมือง
ฤดูน้ำหลากมีรายการล่องเรือแม่น้ำทา จากหลวงน้ำทา-ปากท่า (บริเวณที่แม่น้ำทาไหลลงสู่แม่น้ำโขง) ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างทางแวะชมถ้ำดาวดึงส์และหมู่บ้านชาวเขาที่บ้านโม ชมน้ำตกที่บ้านเพ็ง โดยพักค้างคืนที่บ้านนาแลหรือบ้านปากท่า
(การเดินทาง ในน้ำทาไม่มีเรือโดยสารวิ่งบริการ ต้องเช่าเรือเหมาลำซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการเฉพาะช่วง ทางที่ดีเลือกใช้บริการทัวร์ท้องถิ่นจากโรงแรมในเมืองหลวงน้ำทา)

เมืองสิง (Muang Sing)
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 2 สาย คือ ยวนและม่า เคยตกเป็นเมืองขึ้นของไทย อังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกฝิ่นและเป็นผู้ผูกขาดการค้าฝิ่นเสียเอง เมืองสิงมีพรมแดนติดต่อกับจีนจึงได้รับอิทธิพลจากจีนหลายอย่าง มีด่านท้องถิ่นข้ามได้เฉพาะคนลาว-จีนเท่านั้น พลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อและไทเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว
นิทรรศการเมืองสิง (เฮือนพระยาเซกอง)
อาคารยุคอาณานิคมที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง เก็บรวบรวมและจัดแสดงประวัติเรื่องรามสิ่งของเครื่องใช้ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองสิง

วัดหลวงเซียงไจ
เป็นวัดเอกของเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ สร้างเมื่อ พ.ศ.2430

ทาดเซียงตึง/เชียงตึง
เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมสูง 10 เมตร รูปทรงแบบล้านนา-ล้านช้าง ตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางตอนใต้ของเมือง ทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 ทางจันทรคติชาวเมืองจะจัดงานฉลองบุญขึ้นธาตุเป็นงานใหญ่ประจำปี เช่นเดียวกันกับงานฉลองพระทาดหลวงที่เมืองเวียงจันทน์ซึ่งจัดในเวลาเดียวกัน

ตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่ตามภาษาลาว หรือกาดลองตามภาษาไทลื้อ เป็นตลาดประจำเมือง สมัยก่อนเป็นตลาดซื้อขายฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมทองคำ ปัจจุบันเป็นตลาดจำหน่ายอาหารสด เสื้อผ้าและตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชนเผ่าต่างๆ อาทิ ไทดำ ไทลื้อ ไทเหนือ ม้ง อาข่า ยูนนาน ฉานและเมี่ยน เป็นต้น

ที่พัก
เฮือนพักเวียงไซ, โทร. 86-252 630 เป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อยู่ไม่ไกลจากตลาด มีห้องอาหารและเครื่องปั่นไฟใช้เอง (เมืองสิงมีไฟฟ้าใช้เฉพาะ 18.30 – 22.00 น.)
นอกจากนั้นมีโรงแรมสิงเจริญ ไทยลื้อเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ เมืองสิงเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ อินทนนเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ ฯลฯ

อาหารการกิน
เมืองสิง นอกจากที่ตลาดหรือห้องอาหารของโรงแรม ที่แนะนำมีร้านอนุสอนอยู่ตรงข้ามเฮือนพระยาเซกองและห้องอาหารเมืองสิงวิวอยู่สุดถนนทางใต้ของเมืองริมทุ่งนา

บ่อเต็น (Boten)
บริเวณนี้เดิมเรียกว่า บ่อเกลือบ่อเต็น เป็นด่านท้องถิ่นระหว่างจีนกับลาว ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จึงได้เปิดเป็นด่านสากล บ่อเต็น (ฝั่งลาว)-บ่อหาน (ฝั่งจีน) ด่านบ่อเต็นเปิดทำการทุกวันเวลา 08.00-16.00 น. ส่วนด่านบ่อหาน

 


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้